Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση της CISCO για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο XNET συνίσταται στην χρέωση ποσοστού προμήθειας επί της συνολικής αξίας της συναλλαγές (με κάποια ελάχιστη χρέωση ανά ημερήσιες αγορές ή πωλήσεις ανά Χρηματιστήριο).

Μέγιστη Προμήθεια Συναλλαγών 1% Ελάχιστη προμήθεια ανά πινακίδιο ανά χρηματιστήριο 5 Ευρώ

Επιπρόσθετα κάθε συναλλαγή χρεώνεται με τα ποσά άλλων εξόδων και τελών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Πινάκας Xρεώσεων ΧΝΕΤ