Ομόλογα

Ένα ομόλογο είναι μια επένδυση σταθερού εισοδήματος στην οποία ένας επενδυτής δανείζει χρήματα σε μια οντότητα (η οποία είναι συνήθως εταιρική ή κυβερνητική) η οποία δανείζεται τα κεφάλαια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα ή ένα σταθερό επιτόκιο. Οι κάτοχοι ομολόγων είναι χρεώστες ή πιστωτές του εκδότη. Το επιτόκιο ή η πληρωμή του κουπονιού, είναι η απόδοση που οι κάτοχοι ομολόγων κερδίζουν για τα κεφάλαιά τους στον εκδότη.