Συναλλαγές Εκποίησης Στοιχείων Ενεργητικού

Όταν συμβουλεύουμε πελάτες μας που σχεδιάζουν την πώληση επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή ολόκληρης της εταιρείας τους, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με την πώληση, την παροχή συμβουλών σχετικά με την κατάλληλη διαδικασία πώλησης και την αποτίμηση.

Η CISCO ετοιμάζει όλα τα σχετικά έγγραφα για την πώληση συμπεριλαμβανομένου και του Πληροφοριακού Μνημονίου και εάν χρειαστεί μπορεί να παρέχει και fairness opinion.

H CISCO, μέσω του δικτύου της μπορεί επίσης να προσδιορίσει και να έρθει σε επαφή με ενδιαφερόμενους αγοραστές και να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση και την εκτέλεση της πώλησης.