Τράπεζα Κύπρου – Διαδικτυακή τοποθεσία CISCO

Πολιτική αναφορικά με τα Cookie

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή σας οι διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε. Τα cookie χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχεται στους επισκέπτες πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Βάσει του νόμου περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όλοι οι επισκέπτες μιας διαδικτυακής τοποθεσίας με cookie πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δηλώνουν ότι η διαδικτυακή τοποθεσία περιέχει cookie και αναφέρουν τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά. Οι επισκέπτες πρέπει επίσης να εγκρίνουν τη χρήση των cookie αυτών. Η διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookie:

Όνομα cookie

Σκοπός

Τύπος

ASP.NET_SessionId

Cookie λειτουργίας, που αποστέλλεται στο
πρόγραμμα περιήγησης web. Χρησιμοποιείται όταν
ανοίγετε το πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια,
μεταβαίνετε σε διαδικτυακή τοποθεσία με εφαρμογή
κατάστασης περιόδου λειτουργίας ASP.NET.

Υποχρεωτικό

BIGipServerGROUP_WebServer

TS013ab56e

Cookie περιόδου λειτουργίας, διακομιστή Big Ip F5. Επικυρώνει τα cookies τομέα και τα cookies δευτερεύοντα τομέα, ανιχνεύει τη λήξη της περιόδου λειτουργίας.

Αναγκαία / 24 'Ώρες

.ASPXANONYMOUS

Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τους ανώνυμους χρήστες

Αναγκαία / 2 Μήνες

currencyCode

Αποθηκεύει το νόμισμα που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Λειτουργικότητα

Πώς να αποφύγετε τα Cookie

Αν προτιμάτε να απορρίψετε τη χρήση cookie, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης web, έτσι ώστε είτε η λήψη των cookie να απορρίπτεται αυτόματα είτε να σας εμφανίζεται ένα παράθυρο προτροπής, κάθε φορά που κάποια διαδικτυακή τοποθεσία ζητά να αποθηκεύσει cookie. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής και των cookie που είχαν αποκτηθεί με λήψη στο παρελθόν, μέσω του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης.