Γλώσσα:   EΛ | EN
Ερευνητικά προγράμματα
Οι κυπρολογικού ενδιαφέροντος στόχοι του Πολιτιστικού Ιδρύματος επιτυγχάνονται δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα πρωτογενών και άλλων πηγών στους τομείς της αρχαιολογίας, ιστορίας, τέχνης και λογοτεχνίας. Οι συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος αποτελούν τη βασική πηγή για την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων τα οποία στη συνέχεια εκδίδονται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα
featured project
Μελέτη χειρόγραφης αναφοράς Ascanio Savorgniano Descrittione delle cose di Cipro, Venice 1573
Συνεχίζεται η έρευνα του σημαντικού χειρογράφου του Ascanio Savorgniano που βρίσκεται στη Συλλογή Χειρογράφων και Παλαιτύπων του Πολιτιστικού Ιδρύματος (ΠΙΤΚ Β-197) από τον Gilles Grivaud, καθηγητή Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Rouen στη Γαλλία. Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατάσταση των οχυρώσεων στην Κύπρο λίγα μόνο χρόνια πριν από την Τουρκική επίθεση του 1570.
featured project
Μελέτη για την Ιερά Μονή της Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά
Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα τεκμηρίωσης σχετικά με την Ιερά Μονή της Παναγίας του Αρακά. Μεταξύ των ερευνητών που θα συνδράμουν στην τεκμηρίωση είναι οι Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Χαρά Κωνσταντινίδη, Παναγιώτης Αγαπητός, Slodoban Curcic.
featured project
Η Γεωλογία της Κύπρου
Η μελέτη του Δρος Γιώργου Κωνσταντίνου και του Ιωάννη Παναγίδη επικεντρώνεται στον ρόλο της γεωλογίας στην Κύπρο, στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντός της το οποίο και καθόρισε την ιστορική και πολιτιστική της εξέλιξη.
featured project
Χειρόγραφα και Παλαίτυπα 15ου έως 18ου αιώνα
Τo 2010 ολοκληρώθηκε η έρευνα της Leonora Navari ενός μεγάλου αριθμού βιβλίων και χειρογράφων (181 στο σύνολο) που χρονολογούνται από τον 15ο έως και τον 18ο αιώνα και προέρχονται από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.
featured project
Μελέτη του κώδικα B-30 Qui dentro si contengono gli errori di alcune nationi Christiane..., Βενετία (;) 1580-1595.
Ο κώδικας αυτός περιλαμβάνει μια πραγματεία περί των «σφαλμάτων» (errores) των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου (Ελλήνων, Λατίνων, Κοπτών, Αρμενίων, κλπ.) περί τα τέλη της Βενετοκρατίας.
featured project
Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans (CyChrist)
Το μεταδιδακτορικό έργο CyChrist, διάρκειας τριών ετών, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ένταξη νεαρών μεταδιδακτόρων στο τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Με τη μεγάλη του επιτυχία, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου πρωτοπορεί ως φορέας ερευνητικής αριστείας και ως ίδρυμα αναγνωρισμένης φήμης στον τομέα της έρευνας.