Γλώσσα:   EΛ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Aspects of multiconfessionalism and human geography in early modern Cyprus from the Venetians to the Ottomans (CyChrist)». Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της λειτουργίας του, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου επιλέγηκε ως Ανάδοχος Φορέας μεταδιδακτορικών έργων, τα οποία εξασφάλισαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος DIDAKTOR (Post-Doctoral Researchers) των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Το μεταδιδακτορικό έργο CyChrist, διάρκειας τριών ετών, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ένταξη νεαρών μεταδιδακτόρων στο τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Με τη μεγάλη του επιτυχία, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου πρωτοπορεί ως φορέας ερευνητικής αριστείας και ως ίδρυμα αναγνωρισμένης φήμης στον τομέα της έρευνας.

Το μεταδιδακτορικό πρόγραμμα CyChrist, με συντονίστρια τη Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, Διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, και Νεαρό Ερευνητή τον Δρ Χρυσοβαλάντη Κυριάκου, εξετάζει μια ανεξερεύνητη πτυχή, τη συμβίωση διαφορετικών χριστιανικών ομολογιακών κοινοτήτων στην Κύπρο μεταξύ του 1560 και του 1670 («πολυθρησκευτικότητα») και την πρόσληψη της συμβίωσης αυτής από την πρώιμη νεότερη γραμματεία («ανθρωπογεωγραφία») μέσα από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κυπριακής χριστιανικής συνύπαρξης και την επίδραση που αυτή άσκησε στη διαμόρφωση τοπικών και δυτικοευρωπαϊκών αντιλήψεων περί κυπριακής ταυτότητας και ανθρωπογεωγραφίας. Το CyChrist εφαρμόζοντας καινοτόμο διεπιστημονική μεθοδολογία, η οποία βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες από τα πεδία της κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας, αποτελεί την πρώτη απόπειρα να ερευνηθούν εκτεταμένα διάφορες πρωτογενείς πηγές από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος, που θησαυρίζουν πληθώρα ανέκδοτου και κατά κόρον ανεξερεύνητου υλικού (π.χ., χάρτες, χειρόγραφα, χαρακτικά και παλαίτυπα). Μεταξύ των δράσεων του προγράμματος περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική δημοσίευση της πρώτης αγγλικής μετάφρασης ενός σημαντικού χειρόγραφου κώδικα (Β-030) από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος, η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο κοινό.