Γλώσσα:   EΛ | EN

Συνεχίζεται η έρευνα του σημαντικού χειρογράφου του Ascanio Savorgniano που βρίσκεται στη Συλλογή Χειρογράφων και Παλαιτύπων του Πολιτιστικού Ιδρύματος (ΠΙΤΚ Β-197) από τον Gilles Grivaud, καθηγητή Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Rouen στη Γαλλία. Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατάσταση των οχυρώσεων στην Κύπρο λίγα μόνο χρόνια πριν από την Τουρκική επίθεση του 1570. 

Το σπουδαίο αυτό χειρόγραφο περιγράφει τις συνθήκες στην Κύπρο λίγα χρόνια πριν από την τουρκική επίθεση του 1570. Ο Ascanio Savorgnano, ετεροθαλής αδελφός του μηχανικού Giulio Savorgnano, στάληκε το 1562 στην Κύπρο προκειμένου να συντάξει αναφορά για τις συνθήκες που επικρατούσαν στην νήσο. Η αναφορά του, συντεταγμένη σύμφωνα με τις εντολές της Συγκλήτου της Βενετίας, κρατήθηκε μυστική στην αρχή. Ορισμένα αντίτυπα του χειρογράφου σώζονται σε διάφορες εθνικές βιβλιοθήκες, των οποίων η σύγκριση και αντιπαραβολή θα επιχειρηθούν στο πλαίσιο της έρευνας. Το συγκεκριμένο αντίτυπο φέρει χρονολογία 20 Νοεμβρίου 1573, σε μεταγραφή του Francesco Marcaldi, ο οποίος υπογράφει την αφιερωματική επιγραφή προς τον Cosimo Cini. Φαίνεται ότι ο Marcaldi διέθετε αντίτυπο της αναφοράς τουλάχιστον από τα μέσα του 1572 και ξεκίνησε να παράγει αντίγραφα για σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, πιθανώς για να αποκτήσει επιρροή. Τουλάχιστον οκτώ γνωστά αντίγραφα της αναφοράς Savorgnano είναι μεταγραμμένα από τον Marcaldi, και σώζονται ενδεχομένως περισσότερα σε διάφορες ιταλικές βιβλιοθήκες, στις οποίες θα διεξαχθεί η εν λόγω έρευνα. Η έρευνα προβλέπεται να οδηγήσει στην έκδοση σχετικού βιβλίου.

ΑΓΟΡΑ
/
Σχετικά αντικείμενα
Πρόσβαση στο πωλητήριο
product
Ενημερωτικά Δυτικά Φύλλα (1570 – 1572) Ο Πόλεμος της Κύπρου.
product
Venetian Letters (1354 –1512)
product
Χειρόγραφα και Παλαίτυπα 15ου και 18ου αιώνα