Γλώσσα:   EΛ | EN

Η μελέτη του Δρος Γιώργου Κωνσταντίνου και του Ιωάννη Παναγίδη επικεντρώνεται στον ρόλο της γεωλογίας στην Κύπρο, στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντός της το οποίο και καθόρισε την ιστορική και πολιτιστική της εξέλιξη. 

Καθοριστική στην ιστορική εξέλιξη της Κύπρου ήταν επίσης η γεωγραφική της θέση, η φυσική της ομορφιά, οι ιδιάζουσες κλιματολογικές της συνθήκες αλλά πρωτίστως η εκτεταμένη εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών της πόρων.  Οι τελευταίοι περιλαμβάνουν ορυκτά, κυρίως χαλκούχα, εκτεταμένα και ανανεώσιμα δάση και νερό.  Οι  πόροι αυτοί προήλθαν κατά το πλείστον από  την οροσειρά του Τροόδους και συνδέονται με τη γεωλογική του εξέλιξη.

Η δημιουργία του νησιού ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς μοναδικών και πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών που διάρκεσαν μερικές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Η καλυμμένη με πεύκα και πλούσια χλωρίδα κορυφή του Τροόδους σχηματίστηκε με υποθαλάσσια ηφαιστειακή δράση στο βυθό ενός μεγάλου αρχαίου ωκεανού, γνωστού ως Τηθύς θάλασσα, πριν 90 εκατομμύρια χρόνια και αργότερα αναδύθηκε 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Η έρευνα οδήγησε στην έκδοση Κύπρος και Γεωλογία. Επιστήμη - Περιβάλλον - Πολιτισμός.