Γλώσσα:   EΛ
27 Νοεμβρίου 2020 - 31 Ιανουαρίου 2021

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου στη Βραδιά του Ερευνητή

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου θα παρουσιάσει το πολυδιάστατο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμά του στη «Βραδιά του Ερευνητή», μια γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με νέες επιστήμες, τεχνολογίες και τέχνες μέσα από δραστηριότητες που σχετίζονται με τις συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος.

 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαφυλάσσει πέντε κυπρολογικές συλλογές: Νομισμάτων - Χαρτών - Σπάνιων Bιβλίων & Χειρογράφων, Χαρακτικών, Παλαιών Φωτογραφιών και Υδατογραφιών - Σύγχρονης Kυπριακής Tέχνης και Kυπριακών Aρχαιοτήτων. Επίσης, διαχειρίζεται δύο Μουσεία, το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και το αρχαιολογικό Μουσείο της Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη, δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη.

 

Το παιδιά θα μάθουν για την ιστορία της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, θα δουν το νησί μέσα από τα μάτια των ταξιδιωτών του 18ου αιώνα και θα γνωρίσουν τις χριστιανικές ομάδες της πρώιμης νεότερης Κύπρου μέσα από τα 3 ερευνητικά προγράμματα, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με φορέα υποδοχής το Πολιτιστικό Ίδρυμα. Το ερευνητικό πρόγραμμα ReInHerit με συντονιστή το Πολιτιστικό Ίδρυμα, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, θα μας προτείνει  να «ξανακληρονομήσουμε» τον πολιτισμό μας αλλιώς, με τρόπους βιώσιμους, αειφόρους, παραγωγικούς και συμμετοχικούς.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4-18 ετών και είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού. O στόχος του Πολιτιστικού Ιδρύματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να πλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου ή και άλλων χωρών, αλλά και να αποκομίσουν ανεπανάληπτες αισθητικές εμπειρίες, να ταξιδέψουν στο παρελθόν και να συναντήσουν το μέλλον.

 

Η «Βραδιά του Ερευνητή» αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διοργανώνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προβολή του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ερευνητές στην κοινωνία. Ο στόχος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου, ως φορέα ερευνητικής αριστείας, είναι να συνδέσει τα μουσεία και τις συλλογές του με το μέλλον της σημερινής κοινωνίας προάγοντας την ανάπτυξη κριτικής και καινοτόμου σκέψης μέσω της βιωματικής μάθησης.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2020, για πρώτη φορά ψηφιακά από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς του τόπου, και θα διαρκέσει για ένα μήνα.  

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο: https://erncy.vfairs.com/en/

 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, Παλιά Λευκωσία

Tηλ: 22128157