Συνδεδεμένοι Συνεργάτες

Η CISCO, μετά και την απορρόφηση των εργασιών της Laiki Financial Services Ltd στις 14 Δεκεμβρίου 2015, διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο και πληρέστερο δίκτυο Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων το οποίο καλύπτει γεωγραφικά όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο που διατηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ο πλήρης κατάλογος μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου, μπορεί να ανευρεθεί εδώ